050491
Dnes je: 20.06.2019

Malou ekologickou zemi budujeme již od roku 1976, kdy jsme koupili rozpadlou zemědělskou usedlost, určenou k demolici a začali zde hospodařit tak, jak to doba  a peníze dovolily. Přestože nebyly pro soukromé zemědělce povoleny žádné možnosti podnikání, začali jsme jako malochovatelé a malopěstitelé zásobovat svoji rodinu, zdravými potravinami, které jsme si sami produkovali. Byli jsme členy různých spolků, které se zabývali zájmovou činností v oboru zemědělském. Byli to chovatelé, zahrádkáři, myslivci. V oboru výživy , jsme byli členy spolku "Přátelé přírodní výživy" a spolku "Libera". Mnoho let jsme také vedli mládež k poznávámi soužití s přírodou - v mysliveckém kroužku "Zlatá srnčí trofej", nebo ve sdružení "Pampeliška" které bylo ukázkou veškeré zájmové činnosti mládeže.  Zúčastňovali jsme se různých soutěží v těchto oborech a mnozí naši svěřenci obsazovali pěkná mista při hodnocení znalostí. Jistě na to vzpomínají dodnes.

Přes malochovatelství a malopěstitelství jsme v roce 1991 přešli na soukromé zemědělství a od roku 1997, kdy bylo zákonem uznáno i ekologické zemědělství, také na ekologické zemědělství. V oboru ekologie jsme získali i několik ocenění ve vyhlášených soutěžích.  Po velkém úsilí upravit zemědělské plochy po velké devastaci při velkoplošném hospodaření, hospodaříme nyní společně se synem Jaromírem na cca 320 ha trvale travních porostů. Zabýváme se chovem skotu, ovcí, koní, koz. Máme rovněž malou oboru o rozloze 30 ha, kde chováme jeleny a daňky.  Z doplňkových činností se zabýváme hipoterapií a agroturistikou. Snažíme se také maximálně o vypěstování svojí zdravé zeleniny a ovoce, bez postřiků a chemikálií. Život na vesnici se za posladních 30 let velice změnil. Jen málokdo chová drobná zvířata, nebo si pěstuje na zahrádce zeleninu pro vlastní potřebu.  Nám ale tento způsob života na vesnici vyhovuje.

Našim trvalým cílem po celou dobu je neustálé tvůrčí soužití s přírodou.  Rádi přivítáme na farmě zájemce o spolupráci , která bude přinášet nové a lepší možnosti žití na této  krásné zemi.