047880
Dnes je: 16.02.2019

Březen 2019 

datumy konání akci:

2.3.2019                Masopust

Zveme všechny kamarády a přátele na masopustní rej, který se bude konat v tento den na Ležnici. Od odpoledne až do večera. Všechny masky jsou vítány.

Posedět, popovídat, zazpívat i zatancovat si můžete v naší klubovně, kde vám budou hrát naši kamarádi, kteří vás doprovodí i ve skotačení v provodu.

Hospodyňky, které se chtějí pochlubit svými dobrotami, je mohou donést  ostatním k ochutnání. Uspořádáme malou soutěž.

                                               *

23.3.2019              Den země

23.3.2019              Den vody

23.3.2019              Keltský telegraf  


Připomínám, že hlavním smyslem Keltského telegrafu je návrat k Matce Zemi s
přicházejícím jarem, jenž vrací světlo do krajiny, což i my symbolicky
činíme předáváním světleného signálu, který, putujíce mezi lidmi, je
vzájemně propojuje. A to je další z poselství této akce - obnovení spojení
mezi lidmi na duchovní úrovni. Proto k telegrafování přistupujte s láskou,
pokorou, laskavostí i soucitem.
Stejně jako my potřebujeme tuto Zemi, potřebuje i ona nás a potřebujeme se,
ač se to nezdá, i my všichni na vzájem.
Přeji Vám hodně štěstí, pěkné počasí, klid, mír a pohodu i ono pověstné
"slunce v duši".
Připojuji oblíbené požehnání Dr. Eduarda Tomáše: "Ať jsou šťastny všechny
bytosti. Óm."
Pošleme jej společně všem lidem do celého  světa

 

V tento den oslavíme najednou příchod jara několika způsoby - v našem prostoru lásky

Den vody-vyčistíme studánky , vodoteče a rybníky - dopoledne

Den země- zasadíme mladé stromky, uklidíme cesty, upleteme pomlázky- odpoledne

Keltský telegraf- poděkujeme Zemi- večer

Začneme v 9 hodin.

Jste všichni srdečně zváni.  Je připraveno pohoštění pro všechny, kteří přidaji ruku k dílu *zdarma*.

 

                                                                  *

Připravujeme:

duben 2019- Pálení čarodejnic, Stavění májky

termíny ostatních akcí včas uveřejníme !!!!!!!!!!!!!!!!!