093808
Dnes je: 24.07.2024

Naše ekologická země provozuje hipoterapii již více jak 15 let.  Pod odborným vedením zdravotní rehabilitační sestry, která se přímo specializuje na rehabilatici zdravotně postižených osob, pomoci hipoterapie, se u nás na doporučení lékařů potkávají všechny věkové kategorie nemocných osob, pro které je tato metoda vhodná, od miminek až po seniory. Pohyb na koňském hřbetě a zároveň kontakt se zvířetem, blahodárně pomáhá při léčbě jak fyzických, tak i duševních onemocnění.  Poslední dva roky spolupracujeme se sdružením Bambini Karlovy Vary, které se přímo specializuje na  pomoc při léčbě  touto metodou.  Je důležité si vybrat vhodného koně, se správným chodem.     Naši huculové, jsou vhodní pro hipoterapii, pro svoji klidnou  a přátelskou povahu.                                                                                                                                                         

 V roce 2019 začínáme opět první dubnovou středu na farmě Svatopluk

Zájemci mohou zavolat na telefon: 732 439 415, kdy vám předáme přímo kontakt na odbornou osobu, se kterou si přímo domluvíte podmínky, za kterých je možné se účastnit této léčebné metody.

Trochu odborných slov o hipoterapii:

Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda, která působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Centrální nervový systém pacienta je tak ovlivňován přes působení na periferii. Přenosem impulzů přes koňský hřbet na klienta, který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající polohu (vleže na břiše, s oporou o předloktí atd.), dochází k oslovení centrálního nervového systému – mozku. Ten musí nejen zpracovat vjemy o změnách, které nastávají při kontaktu s pohybujícím se koňským hřbetem, ale i vyslat adekvátní rozkazy k tomu, aby organizmus reagoval správně a v rámci rovnovážných reakcí. Díky tomu, že kůň má velice podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk, nutíme tak centrální nervový systém pohybově znevýhodněného člověka zpracovávat a vysílat vjemy a příkazy, které by za normálních okolností vysílal při lidské chůzi. Je tak možno docílit pokroků právě v rehabilitaci pohybu u dětí i dospělých tam, kde je postižena koordinace, rovnováha a vývoj vzpřimování.

Hipoterapie může také působit preventivně tam, kde z důvodu onemocnění dochází k degeneraci či přerušení nervových drah, řídících pohyb. Čím déle je možnost organizmu připomínat jeho správnou funkci, tím více se oddálí negativní vliv degenerativních onemocnění či následků úrazu na hybnost člověka. Zároveň se připravují vhodné podmínky pro aplikaci klasických fyzioterapeutických metod (např. Vojtova metoda), kterými má být vždy kvalitní hipoterapie doplněna.

Nesmírná výhoda metody spočívá v cyklickém opakování pohybového vzorce a v realizaci celé stimulace v prostoru. Jiný podobný prostředek, který by umožňoval klientovi po dobu terapie stimulaci zdravého pohybu na bázi bipedální lokomoce (tj. chůze) ve fyzioterapii v současnosti, není k dispozici. Je-li bráno v úvahu navíc kladné působení přírodního prostředí a pozitivní ladění psychiky klienta při terapii s koněm, k dispozici je metoda, která umožňuje dosáhnout velmi kvalitního léčebného efektu za téměř vždy nadšené spolupráce klienta.

Hipoterapie probíhá na koni se speciálním výcvikem pod vedením fyzioterapeuta či ergoterapeuta s písemným souhlasem lékaře.